სტატიები

ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების გამოყენება და პერსპექტივები საქართველოში

ძლიერი ანტიოქსიდანტური, პოლიფენოლური კონცენტრატის ინოვაციური ტექნოლოგიის შემუშავება

წითელი ყურძნის პოლიფენოლური ექსტრაქტები

საკონტეინერო გადაზიდვები და მისი განვითარების ტენდეციები

საკვები დანიშნულების AD1 ტექნიკური ალუმინის დამუშავებული ზედაპირის გამარტივებული მდგომარეობა

ენოთერაპიის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი ქართულ ტრადიციულ მედიცინაში ძველი ქართული კარაბადინების მიხედვით

ყურძნის ნატურალური კომპონენტების გამოყენება ქართულ საეკლესიო მედიცინაში

ალადასტურიდან წითელი ნატურალური ღვინის ძველი და თანამედროვე წარმოების ტექნოლოგია

საავტომობილო ტრანსპორტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეკოლოგიური ასპექტი

ჩაის ფოთლების ლიპიდებში კოფეინის ინტერფერეციის მეთოდი

ორსახლიანი და მსუსხავი ჭინჭრის ნედლეულის ხარისხის მაჩვენებლების ტენიანობა, ნაცრის და ნაცრის შემცველობის შემუშავება

საავტომობილო ტრანსპორტის ეკოლოგიური უსაფრთხოების ლოჯისტიკური მართვა

The synthesis of esters of arsenic acid based on arsenites of some alkal metals

ნიტრატები და სასოფლო-სამეურნეო კულტურები

Природные цеолиты в пищевой промышленности

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЫ НОВОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫЖИМОК ЯБЛОК НА ВЫХОД И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМОГО ПЕКТИНА

ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ НА СТЕПЕНЬ НАБУХАНИЯ И ГИДРОТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЯНОАРОМАТИЧЕСКОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСОПРОДУКТОВ

ზოგიერთი d-მეტალის ტეტრათიოარსენატის(V) სინთეზი და გამოკვლევა

ყურძნის წიპწის ჰიდროფილური ექსტრაქტის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება

საქართველო და სურსათის უვნებლობის პრობლემები

ქ. ზესტაფონის ნიადაგში მძიმე მეტალების: Mn2+ ; As3+ ; As5+ ; Pb2+ ; Cd2+ -ის რაოდენობრივი განსაზღვრა და მათი სიჭარბით გამოწვეული პათოლოგიები

Проявление побочных эффектов при терапии синтетическими антипротозойными лекарственными препаратами как следствие их способности к компексообразованию с ионами 3d-металлов

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გამოყენებული შხამ-ქიმიკატების ზოგიერთი ასპექტი

კონიაკის თაიგულის შექმნის ზოგიერთი ბიოქიმიური ასპექტები

საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევები და გადაჭრის გზები