ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების გამოყენება და პერსპექტივები საქართველოში

ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების გამოყენება და პერსპექტივები საქართველოში


  სტატიის ანოტაცია

  აღწერილია ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიების გამოყენების მაგალითები საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალებზე, მათი გამოყენების პერსპექტივები და შესაძლებლობები საქართველოში, განხილულია 112 –ში ვიდეო მონიტორინგით დაფიქსირებული და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ქვითრების რაოდენობების ურთიერთმიმართება 2016–2017 წლებში თბილისსა და ქუთაისში.

   საკვანძო სიტყვები: ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები, საგზაო მოძრაობა, ეკოლოგია, საგზაო მოძრაობის მონიტორინგი, თანამგზავრული GPS ნავიგაცია, ვიდეოჯარიმებს გამოვლენის გაზრდა.

   

  The use of and prospects for the development of intelligent transportation systems in Georgia

   PkhakadzeT.Yu. Mindadze S.O. Kochladze I.T.

  Akaki Tsereteli State University, faculty of engineering, construction and transport department, associate professor

  Are considered examples of applications technologies intelligent transport systems for road and rail routes, prospects and opportunities their use in Georgia.