საკონტეინერო გადაზიდვები და მისი განვითარების ტენდეციები

საკონტეინერო გადაზიდვები და მისი განვითარების ტენდეციები


  სტატიის ანოტაცია

  მსოფლიო ოკეანე იკავებს დედამიწის ზედაპირის ¾ და ემსახურება ყველაზე მნიშვნელოვან სატრანსპორტო არტერიას, რომლის დახმარებითაც ტვირთის უმეტესი ნაწილი მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში გადადის. ამჟამად, საზღვაო გადაზიდვების 70% -ზე მეტი ხორციელდება ტანკერების და მშრალი სატვირთო გემების მიერ [1]. მათ შორის სატვირთო ბრუნვის დაახლოებით 12% -ს შეადგენს საკონტეინერო გადაზიდვები. ამავე დროს ტვირთის კონტეინერიზაცია 50-60% -მდე აღწევს. გადაზიდვების სატრანსპორტო ბაზრის ამ განაწილებით ვითარდება სიტუაცია, რომელშიც კონტეინერებით ტრანსპორტირება მნიშვნელოვანია. მასობრივი კონტეინერიზაციის პირობებში, არა მხოლოდ დასრულებული პროდუქცია, არამედ ისეთი საქონელი, როგორიცაა მინერალური სასუქები, პოლიმერული ნედლეული, ალუმინის ინგოტები და სხვა საქონელი, ძირითადად კონტეინერების გამოყენებით გადაიზიდება.

   

  Container transportation and development trends

  Giorgi Purtskhvanidze, Archil Varshanidze, Teona Turmanidze, Lali Gogisvanidze

  Akaki Tsereteli State University

   

  The world ocean occupies ¾ of the surface of the earth and serves as the most important transport artery with the help of which most of the cargo is transported to all countries of the world. A particularly important role in this is played by the transport of containers. At present, the level of containerization has reached 50-60% of the total number of all sea transportations, and if we consider only general cargo, i.е. goods are piece, transported in a package, the share of their transportation in containers is more than 90%. This is explained by the convenience of such transportation and their relatively low price.