საქართველო და სურსათის უვნებლობის პრობლემები

საქართველო და სურსათის უვნებლობის პრობლემები


    სტატიის ანოტაცია

    სტატიაში განხილულია საქართველოს მთავრობის სურსათის უვნებლობის კანონსა და სტრატეგიის სფეროში განხორციელებული ცვლილებები, აგრარული ბაზრების შემოწმების შედეგები  მთელი ქვეყნის მასშტაბითმომხმარებელთა ჯანმრთელობის და ინტერესების დაცვის კუთხით.

     

    The article discusses the strategy of the Government of Georgia in the field of food safety and the results of the agrarian market examination throughout the country, in the interests of consumers' health and interests.