ქ. ზესტაფონის ნიადაგში მძიმე მეტალების: Mn2+ ; As3+ ; As5+ ; Pb2+ ; Cd2+ -ის რაოდენობრივი განსაზღვრა და მათი სიჭარბით გამოწვეული პათოლოგიები

ქ. ზესტაფონის ნიადაგში მძიმე მეტალების: Mn2+ ; As3+ ; As5+ ; Pb2+ ; Cd2+ -ის რაოდენობრივი განსაზღვრა და მათი სიჭარბით გამოწვეული პათოლოგიები


    სტატიის ანოტაცია

    ა.ა.პ „ზესტაფონის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრის“ მაჩვენებლებით ქალაქში რეგისტრირებულ დაავადებათა უმრავლესობის გამომწვევ მიზეზად ითვლება მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობა. რასაც იწვევენ ფეროშენადნობების ქარხნის გამონაბოლქვში არსებული მძიმე მეტალები. დაბინძურებულია ნიადაგი, წყალი და ჰაერი. ჩვენს მიერ გამოკვლეული იქნა ქ. ზესტაფონის ნიადაგები მძიმე მეტალების შემცველობაზე. ვსაზღვრავდით: Mn2+ ; As3+ ; As5+ ; Pb2+ ; Cd2+ რაოდენობას (მგ/კგ). მიღებული შედეგებით გამოტანილი იქნა შესაბამისი დასკვნა - კვლევით მიღებული მძიმე მეტალთა რაოდენობა შეიცავს ჯანმრთელობისათვის საშიშ რისკ ფაქტორებს.

    The soil samples (100 grams) taken within the distance of 500m, 1000m and 1500m from Zestafoni Ferroalloy Plant were studied. Different methods were applied to determine the quantity of heavy metals: Mn2+ ; As3+ ; As5+ ; Pb2+ ; Cd2+ . The following results were obtained: Mn2+ 500m - 3045 mg/kg; 1000m - 2300 mg/kg; 1500 m - 2100 mg/kg.; As3+ is within the norm but its existence still remains to be risky.  As5+ and Pb2+ have not been found in the soil. The quantity of Cd2+ in the soil is close to the permissible limit (2 mg/kg) which is believed to be a risk factor for health.