ჩაის ფოთლების ლიპიდებში კოფეინის ინტერფერეციის მეთოდი

ჩაის ფოთლების ლიპიდებში კოფეინის ინტერფერეციის მეთოდი


    სტატიის ანოტაცია

    კოფეინის განსაზღვრის მეთოდი კოფეინის ჰიდროლიზული დაჟანგვის საფუძველზე, ჰიდროქლორინის მჟავასა და წყალბადის პეროქსიდის ნარევით, ტეტრაპირეთილპილური მჟავით, წყალგაუმტარი და ფოტომეტრია წყალხსნარებში.

     

    Caffeine interference method in tea leaf lipids

    A method for determining caffeine in tea lipids based on the hydrolytic oxidation of caffeine with a mixture of hydrochloric acid and hydrogen peroxide in tetramethylporous acid, dissolution and photometry of its aqueous solutions was developed.