თენგიზ ურუშაძე

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, წევრ-კორესპონდენტი, საერთაშორისო ეკოლოგიური ასოციაციის წევრი