მანანა ქარჩავა

აწსუ. სრული პროფესორი, საკვები პროდუქტების ტექნოლოგიის დეპარტამენტის კოორდინატორი