პაპუნა ჩიქოვანი

სწავლული მდივანი, გრანტის კოორდინატორი, დოქტორანტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სასურსათო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დოქტორანტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის AR-N 216 752 გრანტის კოორდინატორი.