თემურ ღვინიანიძე

კონფერენციის სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე, პროფესორი, გრანტის ხელმძღვანელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სრული პროფესორი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის ეროვნული კოორდინატორი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის AR-N 216 752 გრანტის ხელმძღვანელი.