თანამედროვე ქიმიური, ფარმაცევტული, ბიო-ტექნოლოგიები და მასალები

ენოთერაპიის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი ქართულ ტრადიციულ მედიცინაში ძველი ქართული კარაბადინების მიხედვით

ყურძნის ნატურალური კომპონენტების გამოყენება ქართულ საეკლესიო მედიცინაში

ორსახლიანი და მსუსხავი ჭინჭრის ნედლეულის ხარისხის მაჩვენებლების ტენიანობა, ნაცრის და ნაცრის შემცველობის შემუშავება

The synthesis of esters of arsenic acid based on arsenites of some alkal metals

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЫ НОВОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЯНОАРОМАТИЧЕСКОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСОПРОДУКТОВ

ზოგიერთი d-მეტალის ტეტრათიოარსენატის(V) სინთეზი და გამოკვლევა

ქ. ზესტაფონის ნიადაგში მძიმე მეტალების: Mn2+ ; As3+ ; As5+ ; Pb2+ ; Cd2+ -ის რაოდენობრივი განსაზღვრა და მათი სიჭარბით გამოწვეული პათოლოგიები

Проявление побочных эффектов при терапии синтетическими антипротозойными лекарственными препаратами как следствие их способности к компексообразованию с ионами 3d-металлов