სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისა და გარემოს დაცვის აქტუალური საკითხები

Природные цеолиты в пищевой промышленности

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გამოყენებული შხამ-ქიმიკატების ზოგიერთი ასპექტი