კვების მრეწველობის ინოვაციური ტექნოლოგიები და სურსათის უვნებლობა.

საკვები დანიშნულების AD1 ტექნიკური ალუმინის დამუშავებული ზედაპირის გამარტივებული მდგომარეობა

ალადასტურიდან წითელი ნატურალური ღვინის ძველი და თანამედროვე წარმოების ტექნოლოგია

ჩაის ფოთლების ლიპიდებში კოფეინის ინტერფერეციის მეთოდი

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫЖИМОК ЯБЛОК НА ВЫХОД И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМОГО ПЕКТИНА

საქართველო და სურსათის უვნებლობის პრობლემები

საქართველოში სასურსათო უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევები და გადაჭრის გზები